Rules & Regulations : CB-BK 2022
----------------------------------------------------

UITNODIGING / INVITATION

Beste Dammers,
In bijlage vindt U de uitnodiging voor het BK 2022 lange partijen dat doorgaat te Peer (Villa Vigor, Houtestraat 9, 3990 Peer) van 26 februari tot en met 6 maart 2022
Omwille van de regelmatig wisselende coronamaatregelen werd de inschrijftermijn verlengd tot 31 januari 2022
Mag ik de club secretarissen vragen deze mail verder binnen hun club te verspreiden 
sportieve groeten,
Namens de Limburgse dambond
Johan Evens

Chers Damistes,
En annexe vous trouverez l'invitation pour la CB 2022 parti longue à Peer (Villa Vigor, Houtestraat 9, 3990 Peer) du 26 février jusqu'au 6 mars 2022
Parce que les mesures corona change souvent, le terme pour s'inscrire est porté jusqu'au 31 janvier 2022
Puis-je demander aux secrétaires des clubs pour distribuer ce mail
Salutations sportives
pour la Limburgse dambond
Johan Evens

Beste dammer,
De Limburgse Dambond heeft het genoegen u te kunnen aankondigen dat het BK 2022 doorgaat te Peer
van 26 februari t.e.m. 06 maart 2022.
Locatie : Villa Vigor, Houtestraat 9, 3990 Peer.
Website :
http://www.villavigor.be
Prijs voor het verblijf
2 of meer persoonskamer : 620 euro
1 persoonskamer : 720 euro
Inschrijving zelf bedraagt €15 voor wie ter plaatse blijft.
Totaal bedrag voor 8 overnachtingen met maaltijden en inschrijving bedraagt :
2 of meer persoonskamer : 635 euro
1 persoonskamer : 735 euro
Onderhoud van de kamer, badkamer, opmaak bedden is voor rekening van de speler zelf. Er zijn geen
handdoeken voorzien maar die mag u zelf meebrengen.
Reserveren van een kamer kan door te mailen naar Johan Evens: johanevens@gmail.com
Opgelet: het aantal kamers is beperkt (5 2-pers., 3 pers., 4 pers. en 5 pers.)
Voor zij die niet ter plaatse overnachten bedraagt de inschrijving € 60. Hier is ook de mogelijkheid om
maaltijden te reserveren.
Koffie, thee, spa rein en bruis zijn voor alle deelnemers gratis tijdens de wedstrijden
Tegen 31 januari 2022 moeten alle inschrijvingen, evenals de reservaties voor de kamers, binnen zijn bij
Johan Evens,  johanevens@gmail.com
Inschrijvingsgeld en eventuele verblijfskosten moeten op de rekening van de KBDB, BE68 6529 7050
9334, gestort worden voor 10 februari 2022.
!!! Inschrijving is pas definitief na betaling
Vriendelijke damgroeten,
Johan Evens
Limburgse dambond
0472/51.83.95
johanevens@gmail.com

Chers damistes,
Le Fédération du Limbourg a l’honneur de vous annoncer que le CB 2022 aura lieu à Peer du 26 février au 06 mars 2022.
Lieu : Villa Vigor, Houtestraat 9, 3990 Peer.
Site Web :
http://www.villavigor.be
Montant total pour 8 nuits avec repas
Chambre à 2 ou plusieurs lits : 620 euro
Chambre 1 personne : 720 euro
L’inscription elle-même est de €15 pour qui loge sur place.
Montant total pour 8 nuits avec repas et inscription :
Chambre à 2 ou plusieurs lits : 635 euro
Chambre 1 personne : 735 euro
L’entretien de la chambre, de la salle de bain et des lits est à faire par les joueurs eux-mêmes. Les essuie-
mains ne sont pas inclus mais vous pouvez les amener vous-même.
Vous pouvez réserver une chambre par mail à Johan Evens: johanevens@gmail.com
Attention: les chambres sont limitées (5 2-pers., 3 pers., 4 pers. et 5 pers.)
Ceux qui ne résident pas sur place doivent payer une inscription de € 60. Aussi pour ces personnes il y a
moyen de réserver des repas.
Café, Thé, eau naturelle et gazeuse sont gratuits pour les participants pendant les matches.
Les inscriptions, ainsi que les réservations des chambres, doivent être introduites auprès de Johan
Evens,  johanevens@gmail.com avant le 31 janvier 2022.
Les frais d’inscription et les éventuels frais de logement doivent être versés sur le compte de la FRBJD,
BE68 6529 7050 9334, avant le 10 février 2022.
!!! L’inscription est définitive après le paiement.
Salutations damicales,
Johan Evens
Limburgse dambond
0472/51.83.95
johanevens@gmail.com