Retour au top

IN MEMORIAM Roger Kleinmann 21/05/1940 - 05/12/2022

 
De Antwerpse damlegende Roger Kleinmann is niet meer onder ons. Hij had recent gezondheidsproblemen, maar overleed toch onverwacht in het ziekenhuis in Antwerpen in de nacht van 4 op 5 december 2022.
Roger was altijd een gepassioneerd en getalenteerd dammer. Ontbolsterend als een jeugdtalent van damclub Brabo Antwerpen heeft hij in zijn lange damcarrière vele nationale en clubtitels behaald. Op clubniveau was hij een kampioen in alle disciplines. Nationaal vooral een Belgisch en Vlaams Sneldamkampioen.
Omwille van beroepsredenen nam hij, op een aantal uitzonderingen na, aan de lange partijen enkel deel aan het Antwerpse kampioenschap. Toch nam hij een vijftal jaren geleden ook deel aan het Wereld Beker Toernooi (lange partijen) in Israël en toonde nog steeds een bloedvorm met een derde plaats in een vrij sterk bezet toernooi.
Een andere uitzondering was zijn 8ste plaats in het eerste Europese kampioenschap in het Italiaanse Livorno. Dit kampioenschap werd door niemand minder dan Ton Sijbrands gewonnen.
Tijdens het seizoen 2016-2017 vervolledigde hij zijn palmares door met het team van Brabo Antwerpen de Belgische titel per team in de lange partijen te winnen.
Als een co-organisator, promotor, clubvoorzitter en sponsor van het Antwerpse dammen was Roger ook organisatorisch heel actief. Hij zette zich vooral in de jaren ’80 jaren enorm in voor het Antwerpse schooldammen. Dit zorgde voor een gouden generatie Antwerpse dammers, waarvan zijn goede vriend Yves Vandeberg zaliger, het boegbeeld werd.
Roger kwam ook altijd een dag supporteren tijdens de Belgische kampioenschappen. Onlangs ging hij nog samen met Mark De Meulenaere kijken naar het Europees Kampioenschap Dammen te Kortrijk.
Samen met Yves, Mark en Eddy Janssen was Roger één van de vier Antwerpse musketiers tot 2018 voor een vijfjarige heel actieve revival van Damclub Brabo Antwerpen en 8 leden zorgde.
Roger was een vriendelijk en sociaal Joodse man die altijd zijn vrienden ondersteunde. Zijn speciale aandacht ging uit naar Yves Vandeberg toen die zwaar ziek werd. Roger was een echte vriend die Yves zaliger en zijn levensgezellin Lutgarde altijd gesteund heeft.
Wij missen je nu al Roger. Rust zacht mijn vriend…
Eddy Janssen

La légende anversoise du jeu de dames Roger Kleinmann n'est plus parmi nous. Il a récemment eu des problèmes de santé, mais est décédé subitement à l'hôpital d'Anvers dans la nuit du 4 au 5 décembre 2022.
Roger a toujours été un joueur de dames passionné et talentueux. Se développant en tant que jeune talent du club du jeu de dames Brabo Anvers, il a remporté de nombreux titres nationaux et de club au cours de sa longue carrière du jeu de dames. Au niveau du club, il a été champion dans toutes les disciplines. Au niveau national, principalement un champion belge et flamand des parties rapides.
Pour des raisons professionnelles, à quelques exceptions près, il n'a participé des parties longues du championnat d'Anvers. Pourtant, il a également participé au tournoi de la Coupe du monde (des parties longues) en Israël il y a environ cinq ans et a encore montré une grande forme avec une troisième place dans un tournoi assez solide.
Une autre exception était sa 8e place au premier championnat d'Europe à Livourne, en Italie. Ce championnat a été remporté par le grand maître Ton Sijbrands.
Lors de la saison 2016-2017, il a complété son palmarès en remportant le titre belge par équipe dans les longs matchs avec l'équipe de Brabo Anvers.
En tant que co-organisateur, promoteur, président de club et sponsor du jeu de dames anversois, Roger était également très actif sur le plan organisationnel. Surtout dans les années 1980, il s’est consacré énormément de temps dans le jeu de dames de l'école d'Anvers. Il en résultait une génération dorée de joueurs du jeu de dames anversois, dont son bon ami Yves Vandeberg, le regretté, devint la figure de proue.
Roger venait toujours encourager un jour pendant les championnats de Belgique. Il est récemment allé voir le Championnat du jeu de dames d'Europe à Courtrai avec Mark De Meulenaere.
Avec Yves, Mark et Eddy Janssen, Roger a été l'un des quatre mousquetaires anversois jusqu'en 2018 pour une renaissance très active de cinq ans du Damclub Brabo Antwerp en résultant 8 membres.
Roger était un homme juif amical et social qui a toujours soutenu ses amis. Son attention particulière est allée à Yves Vandeberg lorsqu'il est tombé gravement malade. Roger était un véritable ami qui a toujours soutenu Yves et son compagnon de vie Lutgarde.
Tu nous manques déjà Roger. Repose en paix mon ami…
Eddy Janssen

Les funérailles - De begrafenis

Allen,
Ik kreeg de volgende info van Sandra, van de dochter van Roger door.
De begrafenis vindt morgen op 6 december om 13 u. plaats in de rouwkappel van het Middelheim Ziekenhuis (Floraliënaan 2, Wilrijk (Antwerpen).
Het is gelegen naast de Spoed.
Roger wordt daarna begraven op het kerkhof van Putte.
Dat zijn de gegevens die ik tot nu doorgekregen heb.
Eddy

A tous,
J’ai reçu les informations suivantes de Sandra, la fille de Roger.
Les funérailles auront lieu demain le 6 décembre à 13 h dans la chapelle de l’hôpital de Middelheim (Floraliënlaan 2, Wilrijk (Antwerpen).
C’est à côté du département de l’urgence de l’hôpital.
L’enterrement aura lieu au cimetière de Putte.
Voilà les renseignements que j’ai reçu jusqu’à maintenant.
Eddy