KONINKLIJKE BELGISCHE DAMBOND
FEDERATION ROYALE BELGE DU JEU DE DAMES
___________________________________________________

KALENDER 2019 - 2020

CALENDRIER 2019 - 2020
***************************

OKTOBER - OCTOBRE
=================
DIMANCHE 13 	INSCRIPTIONS POUR LE CHAMPIONNAT FRBJD INTERCLUBS
ZONDAG 13 	INSCHRIJVINGEN VOOR BELGISCH KAMPIOENSCHAP INTERCLUB
ZONDAG 20 	INSCHRIJVING VOOR DE OPEN VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN BLITZ INDIVIDUEEL 
DIMANCHE 20 	INSCRIPTIONS POUR LES CHAMPIONNATSBLITZ DE FLANDRE OPEN, INDIVIDUEL 
ZONDAG 27 	OPEN VLAAMS KAMPIOENSCHAP BLITZ INDIVIDUEEL TE BILZEN
DIMANCHE 27 	CHAMPIONNAT INDIVIDUEL DE LA FLANDRE OPEN DE PARTIES BLITZ A BILZEN
NOVEMBRE - NOVEMBER
===================
SAMEDI 02	INSCRIPTIONS POUR LE CHAMPIONNAT FRBJD DE PARTIES BLITZ JEUNES
ZATERDAG 02 	INSCHRIJVINGEN VOOR BELGISCH KAMPIOENSCHAP BLITZ JEUGD
DIMANCHE 03 	INSCRIPTIONS POUR LE CHAMPIONNAT FRBJD DE PARTIES BLITZ
ZONDAG 03 	INSCHRIJVINGEN VOOR BELGISCH KAMPIOENSCHAP BLITZ
SAMEDI 09 	CHAMP. FRBJD INDIVIDUEL DEPARTIES BLITZ JEUNESSE A HEULE
ZATERDAG 09	BELGISCH INDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP BLITZ JEUGD TE HEULE
LUNDI 11 	CHAMP. FRBJD INDIVIDUEL DE PARTIES BLITZ A BRUXELLES
MAANDAG 11	BELGISCHINDIVIDUEEL KAMPIOENSCHAP BLITZ TE BRUSSEL
ZONDAG 17 	INTERKLUBKAMPIOENSCHAP K.B.D.B. 1ste RONDE
DIMANCHE 17	CHAMP. INTERCLUBS F.R.B.J.D. 1ère RONDE
DECEMBER - DECEMBRE
=======================
ZONDAG 01 	INTERKLUBKAMPIOENSCHAP K.B.D.B. 2de RONDE
DIMANCHE 01	CHAMP. INTERCLUBS F.R.B.J.D. 2ieme RONDE
JANVIER - JANUARI
==================
MERCREDI 01 	INSCRIPTIONS POUR LE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DIVISION 1, DIVISION 2.
		CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION DES SIX JOUEURS QUALIFIES D'OFFICE AU CHAMPIONNAT DE BELGIQUE 2020
WOENSDAG 01 	INSCHRIJVINGEN KAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIE EERSTE KLASSE, TWEEDE KLASSE.
		BEVESTIGING VAN DE DEELNAME VAN DE ZES GEPLAATSTE SPELERS AAN HET KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE 2020
ZONDAG 12 	INTERKLUBKAMPIOENSCHAP K.B.D.B. 3de RONDE
DIMANCHE 12	CHAMP. INTERCLUBS F.R.B.J.D. 3ieme RONDE
DIMANCHE 19 	PAIEMENT DU DROIT D’INSCRIPTION ET DU LOGEMENT POUR LE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
ZONDAG 19 	BETALING VAN INSCHRIJFGELD EN VERBLIJF VOOR HET BELGISCH KAMPIOENSHAP
VRIJDAG 31 	LIMBURGS KAMPIOENSCHAP BLITZ PER PLOEG TE BILZEN
VENDREDI 31 	CHAMP. INTERCLUBS DU LIMBOURG EN PARTIES BLITZ A BILZEN
FEVRIER * FEBRUARI
====================
ZONDAG 02 	INSCHRIJVING VOOR HET INDIVIDUEEL OPEN VLAAMS RAPID KAMPIOENSCHAP 
DIMANCHE 02 	INSCRIPTION POUR LE CHAMPIONNAT DE FLANDRE OPEN INDIVIDUEL EN PARTIES RAPIDES
ZONDAG 09 	INDIVIDUEEL OPEN VLAAMS RAPID KAMPIOENSCHAP TE KORTRIJK
DIMANCHE 09 	CHAMPIONAT DE FLANDRE OPEN EN PARTIES RAPIDES A KORTRIJK
VAN ZATERDAG 22 KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE TE HEULE TOT ZONDAG 01 EERSTE EN TWEEDE KLASSE
DU SAMEDI 22 	CHAMPIONNAT DE BELGIQUE A HEULE AU DIMANCHE 01 DIVISIONS 1 ET 2
MAART * MARS
================
DIMANCHE 15 	INSCRIPTIONS POUR LE CHAMPIONNAT FRBJD EN PARTIES RAPIDES
ZONDAG 15 	INSCHRIJVINGEN VOOR BELGISCH KAMPIOENSCHAP RAPID
MAANDAG 16 	INSCHRIJVING JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN (JUNIOREN, CADETTEN,MINI-CADETTEN, HOPES)
LUNDI	16	INSCRIPTION POUR LE CHAMPIONNATS DES JEUNES (JUNIORS, CADETS, MINI-CADETS, HOPES)
ZONDAG 22 	KAMPIOENSCHAP RAPID KBDB TE HEULE
DIMANCHE 22 	CHAMP. FRBJD EN PARTIES RAPIDES A HEULE
ZONDAG 29 	INTERKLUBKAMPIOENSCHAP K.B.D.B. 4de RONDE
DIMANCHE 29	CHAMP. INTERCLUBS F.R.B.J.D. 4ieme RONDE
APRIL - AVRIL
=============
VAN MAANDAG 06 	JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIETE HEULE : 
TOT VRIJDAG 10 	JUNIOREN,CADETTEN, MINI-CADETTEN EN HOPES
DU LUNDI 06 	CHAMPIONNATS DES JEUNES DE BELGIQUE A HEULE :
AU VENDREDI 10 	JUNIORS, CADETS, MINI-CADETS ET ESPOIRS
ZATERDAG 18 	INDIVIDUEEL RAPID KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG TE BILZEN
SAMEDI 18 	CHAMPIONNAT DU LIMBOURG EN PARTIES RAPIDES A BILZEN
ZONDAG 19 	INTERKLUBKAMPIOENSCHAP K.B.D.B. 5de RONDE
DIMANCHE 19	CHAMP. INTERCLUBS F.R.B.J.D. 5ieme RONDE
DIMANCHE 26 	TOURNOI DU DAMIER CINQUANTENAIRE-BRUXELLES - Rens. : Jean-Claude Fabeck 02/7626790
ZONDAG 	26 	TOERNOOI VAN DE D. CINQUANTENAIRE-BRUXELLES - Inl. : Jean-Claude Fabeck 02/7626790
MAI - MEI
=========
VRIJDAG 08 	INDIVIDUEEL BLITZ KAMPIOENSCHAP VAN LIMBURG TE GENK
VENDREDI 08 	CHAMP. DU LIMBOURG EN PARTIES BLITZ A GENK
ZONDAG 17 	INTERKLUBKAMPIOENSCHAP K.B.D.B. 6de RONDE
DIMANCHE 17	CHAMP. INTERCLUBS F.R.B.J.D. 6ieme RONDE
JUNI - JUIN
===========
ZATERDAG 27 	INTERNATIONAAL GULDEN SPOREN DAMTOERNOOI TE KORTRIJK
		Inl. : Rik Devroe : 056/228054
SAMEDI 27 	TOURNOI DES EPERONS D’OR A KORTRIJK 
		Rens : Rik Devroe : 056/228054
JULI - JUILLET
=============
AOUT - AUGUSTUS
==================
ZATERDAG 29	TERRASDAMMEN TE GENK
		Inl: Johan Evens 0472/518395
SAMEDI 29 	TERRASDAMMEN A GENK
		Rens: Johan Evens 0472/518395
SEPTEMBRE - SEPTEMBER
=========================
DIMANCHE 06 	ASSEMBLEE GENERALE DE LA FRBJD A BRUXELLES
ZONDAG 06	ALGEMENE VERGADERING VAN DE KBDB TE BRUSSEL